INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Cena práce a Cena zamestnanca

Predstavená reforma daní a odvodov zamestnanca pracuje s pojmom celková cena práce. Je chvályhodné, že minister financií spomína tento pojem. Doteraz používané pojmy ako „hrubá mzda“ a „odvody zamestnávateľa“ boli ekonomickým nezmyslom, ktoré pred zamestnancom skrývali časť nákladov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards