INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

INESS odporúča: Liberty Seminars v Slovinsku

Liberty Seminars predstavujú životnú príležitosť diskutovať, prezentovať a debatovať o ľudských právach, trhoch, verejnej politike a práve v prostredí úchvatnej scenérie Júlskych Álp. Dva týždne trvajúce semináre—Liberty Camp a Liberty Academy—umožňujú záujemcom diskutovať o súčasných ekonomických a politických témach z pohľadu klasického liberalizmu.

INESS na konferencii Scientia Iuventa

Radovan Ďurana predniesol príspevok s názvom Vlastník neznámy na konferencii Scientia Iuventa 2014, ktorá sa uskutočnila 24.4.2014 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Radovan Ďurana bol tiež členom komisie, ktorá hodnotila príspevky Ph.D študentov v sekcii Verejných financií.

Jeho prednášku si môžete stiahnuť na tomto linku. Viac informácií ku konferencii nájdete tu.

Foto z podujatia:

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards