INESS na konferencii Zväzu pestovateľov kukurice

V stredu, 19.4.2023 sa v Nitre konala konferencia Zväzu pestovateľov kukurice na tému: Zostane kukurica na Slovensku perspektívnou plodinou?

INESS na konferencii Zväzu pestovateľov kukurice

Radovan Ďurana vystúpil na konferencii so svojím príspevkom, v ktorom sa venoval téme budúcnosti cien energií v Európe.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards