INESS na podujatí Atlas Network

Atlas Network je nezisková organizácia združujúca think tanky a mimovládne organizácie, ktoré majú spoločný cieľ: presadzovať právo na osobnú a ekonomickú slobodu jednotlivca.

INESS na podujatí Atlas Network

Atlas Network každoročne organizuje v New Yorku celosvetovú konferenciu s názvom Atlas Network Liberty Forum, na ktorej zástupcovia z viac ako 500 partnerských organizácií a univerzít z celého sveta prezentujú svoje projekty, úspechy, či inovatívne postupy. Okrem toho organizuje aj veľké regionálne konferencie v Ázii, Európe, Afrike či Južnej Amerike.

INESS je súčasťou tejto partnerskej siete už od roku 2007, a dvakrát už získal prestížne hlavné ocenenie Templeton Freedom Award. Aj tento rok sa za INESS zúčastnili tejto udalosti v New Yorku v dňoch 16-17 novembra 2022 Radovan Ďurana a Richard Ďurana.

V jednej z mnohých diskusií sme si mohli vypočuť aj Deirdre McCloskey, ktorú sme privítali pred pár rokmi aj v Bratislave.

Vyvrcholením dvojdňovej konferencie je tradične slávnostný Freedom Dinner, spoločnou večerou pre viac ako 700 hostí, ktorá spája nielen zástupcov členských organizácií, ale aj donorov, ktorí myšlienky ekonomických a osobných slobôd podporujú finančne. Počas večere sú odmenené osobnosti a think tanky, ktoré v uplynulom roku, či období, dosiahli pozoruhodné výsledky. Tento rok bol ocenený think tank zo Srí Lanky Advocata, ktorý získal hlavnú cenu. Cenu za dlhodobé presadzovanie myšlienok slobody, cenu sira Anthonyho Fishera, získala Elana Leontieva z nášho partnerského think tanku v Litve – Lithuanian Free Market Institute.

Členstvo v networku neprináša len projektové inšpirácie a prístup ku grantom. Atlas poskytuje inštitucionálnu podporu a obrovské možnosti vzdelávania. Nad rámec toho organizuje napr. COO Summit, ktorý je neformálnym stretnutím leadrov organizácií, ktorí majú na starosti ich chod (operations). Trojdňový intenzívny workshop, na ktorom sa preberajú best practices od náboru nových ľudí, cez komunikáciu, až po manažment workflow je presne ten typ podujatia, ktorý umožní vystúpiť z akvária vlastných problémov (čo zverejní minister na FB, koľko nových daní príde pozmeňovákom) a zamyslieť sa nad činnosťou organizácie z potrebného nadhľadu, sa uskutočnil pred konaním konferencie Liberty Forum a za INESS sa na ňom zúčastnil Radovan Ďurana.

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards