INESS na stretnutí EPICENTER Networku v Madride

Richard Ďurana a Radovan Ďurana z INESS sa zúčastnili na stretnutí siete EPICENTER Network, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. mája 2024 v Madride.

INESS na stretnutí EPICENTER Networku v Madride

EPICENTER Network je platforma so sídlom v Bruseli združujúca prominentné free market think tanky z Európy. Do tohto stretnutia mala 10 členských think tankov. V Madride sa ich počet zvýšil na 12 a do EPICENTER sme privítali organizácie Fundalib zo Španielska a Institute for Market Economics (IME) z Bulharska, ktoré už predtým s členmi EPICENTER Networku pracovali na niektorých spoločných projektoch. IME je aj dlhodobým partnerom INESS, napísali sme spoločne niekoľko štúdií a IME sa zapojil aj do niektorých našich vzdelávacích projektov, ako napr. Byrokratický Index či Cena štátu.

Stretnutie 20 zástupcov 12 organizácií začalo správou riaditeľa networku Adama Barthu, ktorý členov siete informoval o prehľadoch dopadu spoločných pan-európskych projektov networku, fundraisingu a operatívnych záležitostiach.

Počas ďalších bodov programu zástupcovia členských organizácií diskutovali možné budúce spoločné projekty, plánovali research calendar, či rozšírenie zásahu siete v Bruseli. Medzi témy diskusií sa ale dostali napr. aj kvalitatívne a kvantitatívne merania dopadov projektov či technické záležitosti ohľadom zvyšovania dosahu na sociálnych sieťach.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards