INESS: SR si v Indexe pestúnskeho štátu 2023 polepšila o dve miesta

Portál Teraz.sk uverenil tlačovú správu INESS, v ktorej informuje o výsledkoch Indexu pestúnskeho štátu, ktorý sleduje reguláciu životného štýlu v krajinách Európy už od roku 2016.

INESS: SR si v Indexe pestúnskeho štátu 2023 polepšila o dve miesta

"V najnovšom vydaní indexu pozorujeme, že viaceré vlády rozšírili rozsah a objem regulácií možností voľby spotrebiteľov. Pribudli nové dane na potraviny, alkohol, či obmedzenia ich spotreby. Index pestúnskeho štátu je rebríček najlepších a najhorších európskych krajín na konzumáciu jedla, pitia, fajčenia a vapovania, ktorý pomocou bodového systému hodnotí 30 krajín v štyroch kategóriách (potraviny a nealkoholické nápoje, alkohol, elektronické cigarety, tabak). 

Slovenská vláda na trend zvyšovania zásahov do životného štýlu nenastúpila, vďaka čomu Slovensko zaznamenalo pokles v rebríčku, Oproti poslednému vydaniu Indexu kleslo z 23. na 25. miesto (nižšia pozícia znamená viac slobody pre spotrebiteľov). Tento pokles možno pripísať pretrvávajúcemu liberálnemu prístupu krajiny k regulácii životného štýlu. Slovensko nezaviedlo daň z hriechu (spotrebnej dane) na náplne elektronických cigariet či sladené nápoje. Je však dôležité poznamenať, že trend rastúceho paternalizmu, pozorovaný v celej Európe, otvára dvere postupnému nárastu pestúnskeho etatizmu aj na Slovensku.

Existujú len ojedinelé príklady zvrátenia politík "pestúnskeho štátu", ako napríklad zrušenie dane na sladké potraviny a nápoje v Nórsku, ale celkový trend v Európe smeruje k väčšej regulácii a vládnym zásahom. A to aj napriek všetkým dôkazom, ktoré poukazujú na to, že regulácie zo strany "pestúnskeho štátu" majú minimálny prínos pre zlepšenie zdravotných výsledkov."

Celý článok zo dňa 9.6.2023 si môžete prečítať tu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards