Čo potešilo ekonómov v programoch strán (Panel expertov)