Inflácia na Slovensku už klesla

Rádio Expres odvysielalo dňa 15.5.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k dôvodom spomalenia rastu inflácie na Slovensku. 

Inflácia na Slovensku už klesla

Ako uviedol, spomalenie rastu má na svedomí stabilizácia cien energií.

Martin Vlachynský, INESS:

„Prvým dôležitým faktorom je, že centrálne banky v posledných niekoľkých mesiacoch výraznejšie utiahli cenovú politiku, zvýšili úrokové sadzby, čo pridusilo ekonomické aktivity a tým pádom to začalo trošku aj dusiť rast cien. Sú tu iné segmenty, kde tak skoro pokles cien asi očakávať nemôžme aj z toho dôvodu napr., že je to hnané typicky potraviny, maloobchod, do veľkej miery hnané mzdovými nákladmi, ktoré naďalej prudko rastú. To pandemické a následne energeticko-krízové obdobie otvorilo brány rôznym sociálnym balíčkom, dotáciám, dávkam, štáty majú veľké deficity a teda je otázne, že či Európska centrála banka vydrží alebo naopak sa zľakne a zase povolí oprate.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards