Koľko stojí rodina?

Dáva štát rodinám málo alebo veľa? Mali by mamičky dostávať viac? To sú otázky, na ktoré existujú len politické odpovede. Ekonómovia môžu urobiť len dve veci. Spočítať, koľko vlastne rodiny dostávajú dnes. A pripomenúť, že objem dávok má minimálny vplyv na plodnosť.

Koľko stojí rodina?

Koľko teda dostáva slovenská rodina?

Vytvorili sme modelovú rodinu, ktorej sa narodia dve deti a spočítali sme všetky dávky a transfery, ktoré táto rodina za 5 rokov získa. Na nepeňažné transfery sa na Slovensku často zabúda vďaka odvodovému systému – ten je nastavený tak, že s nadsázkou len živnostníci vedia, aký je drahý. Väčšina zamestnancov netuší, že k ich hrubej mzde zamestnávateľ pripláca ďalších 35%. A preto si neuvedomuje, akú hodnotu človek získa, keď štát za neho platí zdravotné alebo dôchodkové poistenie.

Takmer 50 000 eur ročne získa takáto rodina za prvých päť rokov. Skoro 10 000 € ročne. Mesačne tak rodina získa zhruba toľko, ako je čistý príjem človeka s priemernou mzdou (bez detí).

Túto infografiku si môžete stiahnúť v PDF.

V kalkulácii ďalej počítame s nasledujúcimi predpokladmi. Výška dávok a transferov v období 2016-2019 zodpovedá realite. Pre rok 2020 počítame s dávkami rovnako vysokými ako v 2019. Do rodičovského príspevku počítame aj dávku vyplatenú v roku 2021. Materská je započítaná v priemernej výške daného roka.

Prvé dieťa sa narodilo 1.3.2016, druhé 1.3.2018.

Predpokladáme, že otec počas poberania materského naďalej pracuje. Otec je na materskej s prvým dieťaťom v čase keď sa narodí druhé dieťa, s druhým potom nasledujúci rok. V prepočte uvažujeme s možnosťou súčasného poberania materského pre otca aj matku, táto možnosť platí od 1.1.2019

V prepočte uvažujeme s určením materského matky na základe predpokladaného vym. základu, táto možnosť platí od 1.1.2019

Zdravotné poistenie pre deti a rodičov  je vypočítané na základe odvodu štátu za štátneho poistenca.

Čo znamená navrhované zvýšenie rodičovského príspevku?

Rodičovský príspevok by mal vzrásť o 150 eur pre pracujúcu ženu. Uvažovaná rodina by získala o 4950 eur viac (nezapočítavame valorizáciu 150 eur sumy). To znamená, že výdavky štátu na rodinu stúpnu za prvých 5 rokov o 10%.

Aké sú výdavky na rodinnú politiku?

Jednoznačná definícia toho, čo je súčasťou rodinnej politiky a čo nie, neexistuje. Zamerali sme sa na výdavky, ktorých príjemcami sú špecificky rodiny. Do nasledujúceho prehľadu sme zahrnuli všetky kategórie výdavkov, ktoré boli použité v infografike. Navyše sme zahrnuli transfery a dávky, ktoré uvedená rodina nepoberá. Ide najmä o výdavky na detské domovy, sociálne služby zamerané na rodiny s deťmi (odhad), sirotské dôchodky, bonusy na hypotéky, časť podpory stavebného sporenia, či dávky v hmotnej núdzi pre rodiny (67 mil. eur). 

Štátne výdavky na rodinnú politiku v mil. eur

2017

2018

2019

Finančné benefity (prídavky, príspevky, materské, sirotské, ohrozené deti, sociálne služby pre deti)

   1 170  

   1 235  

   1 289  

Daňové úľavy a štátom platené poistné

   1 105  

   1 113  

   1 103  

Spolu

   2 275  

   2 348  

   2 392  

Navýšenie výdavkov na rodičovský príspevok o 145 mil. eur by znamenalo zvýšenie celkových výdavkov rodinnej politiky o 6%.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards