Krajniakov rodičovský bonus je podľa analytikov krokom späť

Rádio Expres uverejnilo vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k rodičovskému bonusu. 6.5.2022

Krajniakov rodičovský bonus je podľa analytikov krokom späť

Radovan Ďurana, INESS:

„Či to má podporovať rodinné vzťahy, alebo zvyšovať plodnosť žien, alebo podporovať zamestnávanie ľudí na Slovensku, aby neodchádzali do zahraničia, alebo to má byť jednoducho len vyjadrenie vďačnosti rodičom. Takýto druh podpory je predsa možný aj bez štátneho transferu.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards