Krajské kolo 6. Ekonomickej olympiády v Košiciach

INESS po dvoch virtuálnych rokoch opäť zavítal do Košíc s Ekonomickou olympiádou. Práve metropola východu odštartovala turné po krajských mestách, kde sa zhromaždili najbystrejšie mladé hlavy z celého kraja.

Krajské kolo 6. Ekonomickej olympiády v Košiciach

V priestoroch univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach sme privítali spolu 94 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. Postúpiť nebolo vôbec jednoduché, v školskom kole sa zapojilo vyše 1 500 súťažiacich z 38 stredných škôl.

Podujatie otvorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode priblížila priebeh súťaže a poďakovala aj partnerom, ktorí olympiádu podporujú. Lokálnym podporovateľom je aj Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, za ktorú sa v úvode prihovorila aj doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., vedúca katedry ekonómie. Súťažiacim okrem iného oznámila, že úspešní olympionici budú prijatí na bakalárske štúdium Ef TUKE bez prijímacích skúšok.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom kraji dosiahol Daniel Varga z Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach. Odniesol si diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Odmenili sme aj školy, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 144 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Obchodná akadémia Watsonova v Košiciach.

Ďalšou métou pre úspešných súťažiacich je celoslovenské finále, v ktorom privítame 50 najšikovnejších ekonómov a ekonómky z celého Slovenska.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards