Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove

Druhou zastávkou v rámci krajských kôl Ekonomickej olympiády bol 27.1.2023 Prešov. Tradične jeden z krajov, kde sa najviac súťažiacich zapája do olympiády, nesklamal účasťou ani tento rok.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove

V priestoroch Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove sme privítali spolu 97 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. V tuhej konkurencii  nebolo vôbec jednoduché postúpiť, v školskom kole sa totiž zapojilo vyše 1 423 súťažiacich zo 45 stredných škôl.

Riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku Monika Budzák v úvode podujatia priblížila priebeh súťaže a vyzdvihla štedrosť partnerov, ktorí olympiádu podporujú. Vďaka Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove bolo možné podujatie po dvoch rokoch organizovať opäť prezenčne a v reprezentatívnych priestoroch. Za fakultu sa v úvode prihovoril aj dekan, prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Súťažiacim predstavil možnosti štúdia a poprial veľa úspechov.

V teste školského kola v rámci celého Prešovského kraja dosiahol najlepší výsledok Šimon Podstavek zo Súkromnej strednej odbornej školy ul. 29. augusta v Poprade. Odniesol si diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Spomedzi škôl sme odmenili tie, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 125 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Spojená škola Masarykova v Prešove.

Úspešných súťažiacich stretneme v celoslovenské finále, v ktorom privítame 50 najšikovnejších ekonómov a ekonómky z celého Slovenska.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards