Kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru sú pre obchodníkov prioritou

Slovenská aliancia moderného obchodu sa vo svojej správe k bezpečnosti maloobchodného predaja potravín odvolala na štúdiu INESS. 19.7.2018.

Kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru sú pre obchodníkov prioritou

Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) sú otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi, ktorí sú schopní splniť požiadavky na dohodnuté množstvá, pravidelnosť dodávok a povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti hygieny, kvality a bezpečnosti tovaru.

Mnohí slovenskí výrobcovia majú práve v týchto oblastiach rezervy. Preto členovia SAMO už od roku 2013 realizujú popri svojich individuálnych projektoch na podporu predaja slovenských potravín pre nich na vlastné náklady aj rôzne školenia a workshopy, ale aj audity kvality a čerstvosti výrobkov priamo u výrobcu. Obchodné reťazce vo veľa aktivitách suplujú povinnosti slovenských dodávateľov, predovšetkým im pomáhajú spĺňať legislatívu na dodržanie kvality a bezpečnosti produkovanej potraviny, aby im tak pomohli dostať ju na ich pulty. Pomáhajú tak zároveň štátu podporovať slovenskú potravinovú produkciu a zvyšovať tak potravinovú sebestačnosť.

.Obchodné reťazce ako.. posledný článok potravinového reťazca sú zodpovedné za kvalitu a bezpečnosť ponúkaných potravín. Novela zákona o neprimeraných podmienkach, ktorá je momentálne v príprave, obmedzuje možnosti auditu u dodávateľov či výrobcov, tým pádom aj predchádzaniu akémukoľvek riziku, ktoré by mohla do obchodu priniesť potravina z iného článku potravinového reťazca, čiže od výrobcov alebo dodávateľov,” hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

O tom, že ochrana spotrebiteľa a kvalita výrobkov je pre členov SAMO prioritou dlhodobo, svedčia aj výsledky analýzy Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zo začiatku roku 2018. Hyper- a supermarketom členov SAMO sa podarilo znížiť počet chýb zistených pri kontrolách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR počas rokov 2013 – 2017 v niektorých kategóriách až o 76 %. Pritom frekvencia kontrol je vysoká – každá prevádzka je skontrolovaná organizáciami ŠVPS, teda príslušnými RVPS, aspoň 1-2 razy mesačne. Drvivá väčšina kontrol v roku 2017, až 89 %, skončila u hyper- a supermarketov podľa Správy o úradnej kontrole potravín konštatovaním bezchybnosti. V porovnaní s inými stupňami potravinového reťazca sa zlepšili napríklad v osobnej hygiene zamestnancov, vo výskyte škodcov, v nedostatkoch v dokumentácii a mnohých iných nedostatkoch. Počet kontrol, ktoré našli výrobky po dátume spotreby, či dátume minimálnej trvanlivosti, klesol za 5 rokov o viac ako tri štvrtiny. Zlé označenie výrobkov a nedostatky v hygiene skladovania sa zase podarilo znížiť o 60 %. „Toto významné zlepšenie v hygiene a kvalite predaja vyplýva zo zodpovedného prístupu obchodníkov ku kvalite a bezpečnosti predaja a nie z hrozby miliónových pokút. Obchodníci totiž neustále vyvíjajú nové procesy, ktoré výrazne vplývajú na zlepšenie kvality predávaných produktov. Cez svoje projekty a audity sa reťazce o tieto skúsenosti delia aj so slovenskými producentmi, čím im pomáhajú byť konkurencieschopnejšími na slovenskom i zahraničných trhoch,“ vysvetľuje prístup reťazcov K. Fašiangová.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 726 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú takmer 30 000 ľudí.

SAMO, omediach.com, 19.07.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards