List poslancom

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

tento týždeň prebehne druhé čítanie novely zákona o dôchodkovom sporení. Hlasovanie o tomto zákone bude mať zásadný vplyv na blahobyt sporiteľov a budúcnosť II. piliera. Niektoré ustanovenia ministerského návrhu môžu byť v rozpore s ústavou SR.

List poslancom

Hoci novela zavádza potrebné zmeny v sporivej fáze sporenia v II. pilieri, k zásadným zmenám prichádza aj vo výplatnej fáze. V nej ministerstvo navrhuje výrazné obmedzenie možností sporiteľov.

Dnes majú sporitelia, ktorí majú zabezpečený dostatočný doživotný príjem vo výške priemerného dôchodku, možnosť slobodne nakladať s úsporami. Parlament prijatím tejto podmienky v roku 2017 garantoval, že sporitelia neprepadnú do sociálnej siete.

Sporitelia, ktorí dosiahli dôchodkový vek, túto možnosť vyhľadávajú. Až 62% sporiteľov zvolilo tento spôsob prístupu k úsporám.

Potvrdzuje to aj záujem o petíciu, ktorá je proti zrušeniu možnosti výberu úspor. Už viac ako 4000 občanov túto petíciu podporilo, pričom je veľmi pravdepodobné, že väčšina z nich sú sporitelia.

Vláda aj parlament tak majú dnes na stole dve jasné správy, že sporitelia považujú možnosť vlastného rozhodnutia o nakladaní s úsporami za dôležitú vlastnosť II. piliera.

V skutočnosti, mnohí z nich do aj kvôli tejto možnosti do II. piliera vstupovali. Od konca roku 2017 pribudlo v II. pilieri viac ako 250 tisíc sporiteľov. Zmena vo výplatnej fáze zásadne mení možnosti sporiteľa počas dôchodku. To prirodzene vyvoláva otázku, či takáto zmena za pochodu je v súlade s ústavným právom SR.

Kvôli ekonomickej situácii zažíva II. pilier náročné časy. Straty v dlhopisových fondoch sú pomerne výrazné, čo znižuje objem úspor sporiteľov, ktorí práve vstupujú do dôchodkového veku. Neistota v ekonomike sa pochopiteľne premieta aj do nízkych hodnôt doživotných dôchodkov, ktoré poisťovne sporiteľom vyplácajú. Mnoho sporiteľov zistí, že súčet ich dôchodkov bude nižší, ako keby boli len v I. pilieri. Možnosť slobodne nakladať s úsporami tieto nevyhnutné riziká II. piliera vyrovnáva. Sporiteľ na dôchodku môže úspory použiť na zateplenie domu, či doplatenie zvyšku hypotéky. Vďaka takýmto investíciám nakoniec ušetrí.

Vládny návrh chce sporiteľom tieto možnosti zobrať. Chce, aby sporitelia prišli o výhody, ktoré kompenzujú negatíva spomalenia ekonomického rastu. To pochopiteľne zníži záujem budúcich sporiteľov o II. pilier a tým  oslabí efektívny nástroj, ktorý bude v budúcnosti znižovať deficit verejných financií.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, pevne veríme, že počas parlamentnej schôdze bude predstavený pozmeňovací návrh, ktorý bude žiadať zachovanie slobodného prístupu k úsporám. Podporením tohto návrhu zvýšite úžitok sporiteľov z ich vlastných úspor, zabránite riziku schválenia protiústavného ustanovenia, a podporíte udržateľnosť verejných financií v budúcnosti.

S úctou,

Radovan Ďurana

Za iniciátorov petície proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám

Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri - Peticie.com

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards