Má zdravotné pripoistenie na Slovensku budúcnosť?

Diskusia o slovenskom zdravotníctve je paralyzovaná témou zisku zdravotných poisťovní. Častý argument politikov znie „zisk by mal byť dosahovaný z pripoistenia“, či dokonca „chceme umožniť pripoistenie“. No pozornému čitateľovi možno ihneď napadlo: keď to všetci chcú, prečo dosiaľ komerčné zdravotné pripoistenie nevzniklo?

Má zdravotné pripoistenie na Slovensku budúcnosť?

Priestor dnes (ne)existuje

Krátka odpoveď na otázku, prečo dnes nemáme na slovenskom trhu relevantný produkt zdravotného pripoistenia je – chýbajúci nárok pacienta. Ak nemám jasne zadefinované, čo, kde a kedy môžem dostať z verejného zdravotného poistenia, je ťažké k tomu spraviť komerčnú nadstavbu. Služby ako objednávanie či zaistenie skoršieho termínu sú v súčasnom systéme ťažko vytvoriteľné ako nadštandard.

Dlhá odpoveď je zložitejšia. Aj súčasná legislatíva do nejakej miery poskytuje priestor na pripoistenie a nie, nie je to len otázka zubárov. Zopár príkladov:

  • Lieky. Každý, ktorý je registrovaný (schválený na použitie), ale nie kategorizovaný (preplácaný), môže byť súčasťou pripoistenia.
  • Preventívne prehliadky. Zákon pomerne jasne definuje ich bezplatný rozsah, čokoľvek naviac je pripoistiteľné.
  • Nepovinné očkovanie, diagnostika a iné nehradené výkony. Napríklad služby alternatívnej medicíny ako akupunktúra sú častou súčasťou pripoistenia aj v zahraničí.
  • Neindikovaná domáca starostlivosť, ktorá sa dnes poskytuje za priamu úhradu.
  • Konzultácie prostredníctvom telemedicíny.

Je tu však mnoho ale. Prvým je otázka dopytu. Náš prieskum z minulého roka ukázal, že zhruba štvrtina dospelých Slovákov by bola ochotná platiť dodatočné mesačné platby za nadštandard v zdravotníctve. Odhadom by to znamenalo trh zhruba vo veľkosti 400 miliónov eur ročne. No najväčší záujem by pravdepodobne bol o služby, ktoré sú v súčasnosti problematické (objednávanie, termíny) a menej o tie, ktoré možné sú (očkovanie).

Ďalším problémom sú hmlisté legislatívne hranice. Napríklad poplatky u lekára, ktoré majú síce jasnú zákonnú podobu, prax je ale podstatne divokejšia. Tretím problémom je neistota. Nejde len o nekonečné diskusie o zisku, či dokonca zoštátnení súkromných poisťovní, ale aj o drobnejšie detaily. Časté zmeny legislatívy (napríklad doplatky pri liekoch, doplnkové ordinačné hodiny) by si vyžadovali neustálu redefiníciu produktu.

Kľúčovým problémom sú ale očakávania verejnosti. Ak niekto čaká, že s pripoistením by prišiel dramatický impulz na vyriešenie súčasných problémov v zdravotníctve, tak je bohužiaľ ďaleko od pravdy. 

Poistenie – alebo klubové členstvo

Hovoriť o „poistení“ v zdravotníctve je trocha zavádzajúce. Poistenie je nástroj na manažment náhodného rizika, nie nástroj na platenie bežnej spotreby. Máme poistenie proti požiaru, no nemáme poistenie proti hladu. Prvé je totiž náhodná a relatívne zriedkavá udalosť, druhé je každodenná istota. Len malá časť situácií v zdravotníctve patrí do prvej skupiny udalostí. A na tie už poistné nástroje dávno existujú. Volajú sa poistenie kritických chorôb, úrazu, prípadne poistenie rakoviny. Akurát plnenie nie je v službách, ale finančné.

Preto dáva skôr zmysel hovoriť o „klubovom členstve“, alebo „predplatnom“ nadštandardu. Pointa je v tom, že ani pripoistenie („predplatné“) nijak nezmení základnú matematiku. Za 100 eur ročne za PZP automobilu si môžem kúpiť „ochranu“ pred zodpovednosťou za miliónové škody. No ak si chcem “kúpiť“ prístup k najnovším liekom, súkromným klinikám, okamžitému vyšetreniu doktorom vo Švajčiarsku a jacuzzi v nemocničnej izbe, tak neexistuje biznis model, ktorý by toto dokázal ponúknuť za platbu pár eur mesačne.

Má to zmysel?

Udržať dostupnosť zdravotníctva v starnúcom svete dokážu len dva faktory. Prvým je škálovanie, teda schopnosť vyrobiť s rovnakým množstvom vstupov (najmä zdravotníkov) viac služieb pre viac pacientov. Druhým je manažment dopytu pacientov po službách vytvorením jasných hraníc toho, čo, kde, kedy a v akej kvalite môžu poistenci z verejného systému čerpať - a čo verejný systém dokáže udržateľne financovať.

Pri oboch faktoroch vie pripoistenie zohrať významnú úlohu. Dáva pacientom možnosť napĺňať dodatočné potreby aj mimo verejný systém, zvyšuje tok kapitálu do sektora a vytvára motivácie k efektívnejšiemu správaniu.

Otázka však neznie, či pripoisteniu (resp. „predplatnému“) otvoriť dvere, alebo nie. S tým, ako sa bude dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo verejnom systéme zhoršovať, bude rásť dopyt po komerčných službách a trh naň bude odpovedať platenými službami.

Otázka preto je, či takýto systém vyrastie úplne paralelne voči verejnému systému a vytvoria sa tak dve rôzne zdravotníctva pre dve skupiny ľudí. Alebo sa vládam podarí nájsť cestu ako oba systémy skĺbiť a otvoriť ich výhody pre čo najširšiu skupinu ľudí. Bude si to však vyžadovať zásadnú zmenu politického myslenia.

SME, 20.7.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards