Matka všetkých reforiem

Pár dní pred komunálno-regionálnymi voľbami som si zo športu otvoril zoznamy kandidátov v mojom obvode. Štyri zoznamy,  desiatky kandidátov. Ak by jediná podmienka môjho výberu bolo aspoň spoznať meno, aj tak by som nedokázal zakrúžkovať plný legálny počet obecných poslancov, o VÚC poslancoch ani nehovoriac.

Matka všetkých reforiem

Nepomôže ani rozhodovanie podľa strán – väčšina kandidátov sú nezávislí. Tí, čo nie sú, sú v monštruóznych koalíciách (rekord je 12-stranová koalícia). O záujme kandidovať, najmä v menších obciach, dobre napovedá aj profesia kandidujúcich. Výskyt dôchodcov, nezamestnaných a živnostníkov je značne nadproporčný. Hlavne mať čas.

Program kandidáti buď nemajú, alebo je to generická kôpka prázdnych hesiel v štýle „podpora športu a rodín“. Tí odvážnejší vyrukujú s plánmi, ktoré sú úplne mimo vesmír samospráv, najmä výstavba rozsiahlej infraštruktúry, ktorú by obec nesplatila ani za 350 rokov.

Kandidáti sú len obrazom voličov. Tí spravidla majú nulové poňatie o kompetenciách samospráv a regiónov. Netušia ako veľký je rozpočet obce, odkiaľ má obec vlastne príjmy, nerozoznajú ani obecnú cestu od štátnej.

Prečo tento emocionálny výlev? Pretože je to obrovská škoda. Dobre fungujúce samosprávy a regióny sú kľúčom k dobrému fungovaniu veľkej časti verejných systémov – školstva, zdravotníctva, dopravy, sociálnej ochrany, bezpečnosti... To všetko sú oblasti, ktoré majú silnú lokálnu väzbu, najmä v krajine priepastných regionálnych rozdielov, akou je Slovensko. Úplne iné výzvy sú v Bratislave, iné v Tatrách a iné pri ukrajinských hraniciach. S trochou preháňania - decentralizácia je na Slovensku matka všetkých reforiem.

Dnes máme silne centralizovaný systém, mikromanažovaný ľuďmi sediacimi v kanceláriách v Bratislave, kde kompetencie obcí a VÚC papierovo síce existujú, ale bez schválenia a zafinancovania z centra sú prakticky nevykonateľné.

Takmer 3 000 obcí a miest a 8 historicky, geograficky aj ekonomicky úplne umelých VÚC je drahý  nefunkčný aparát. Pre porovnanie, rovnako veľké Dánsko má 98 municipalít, Fínsko 309 a oveľa väčšie Holandsko 344. Príbuznejšie Poľsko s 38 miliónmi obyvateľov má 2500 municipalít.

Samosprávna reforma a reálna decentralizácia (spojená nielen s presunom kompetencií, ale aj financií) v tomto momente nie je na programe dňa. Bola by obrovskou výzvou nielen kvôli odporu centra voči strate moci, ale aj kvôli apatickým voličom a chýbajúcemu povedomiu, že veci sa dajú robiť aktívne a lokálne miesto čakania na milosť a nemilosť centrálnej vlády. No možno prišiel čas zaradiť ju do zoznamu.

HN, 31.10.2022

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards