Medzinárodný deň byrokracie 2017

INESS si 29. septembra v uliciach Bratislavy pripomenul Medzinárodný deň byrokracie. Ten má slúžiť ako pripomienka všetkého času premárneného byrokraciou, ktorý mohli podnikatelia, zamestnanci a všetci občania stráviť tvorbou užitočných hodnôt, relaxom, či s rodinami.

Medzinárodný deň byrokracie 2017

Chodci sa stretli s viac ako 200 metrov dlhým papierovým „hadom“, ktorý sa skladal zo všetkých dokumentov, s ktorými príde malý podnikateľ do styku pri založení a jednoročnom prevádzkovaní svojej firmy. Video z tohto podujatia nájdete tu. V tento deň sme už druhým rokom zverejnili aj výsledky nášho Byrokratického indexu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards