Minimálka stúpne na 700 eur. Zvyšovanie malo v minulosti negatívny vplyv na zamestnanosť

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k stúpajúcej minimálnej mzde. 19.7.2022

Minimálka stúpne na 700 eur. Zvyšovanie malo v minulosti negatívny vplyv na zamestnanosť

 Róbert Chovanculiak, INESS:

„Zvyšovanie príjmov ľuďom s nízkymi mzdami prostredníctvom centrálnej, plošnej a povinnej cenovej regulácie nutne prináša so sebou nezamýšľané dôsledky. Tými najčastejšie býva zánik pracovných miest a brzdenie vzniku nových, zvyšovanie cien tovarov a služieb a obmedzenie možnosti rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva zaradiť sa do pracovného života.“

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards