Na dôkazoch založené vzdelávanie, o ktorom u nás skoro nikto nepočul

Aktuality.sk uverejnili komentár analytika Róberta Chovanculiaka k novému vzdelávaciemu prístupu. 23.4.2022

Na dôkazoch založené vzdelávanie, o ktorom u nás skoro nikto nepočul

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Čo keby som vám povedal, že existuje vzdelávacia metóda, ktorá dokázateľne funguje lepšie ako všetky ostatné, ktorú preverili stovky testov, štúdií a metaštúdií, a ktorá funguje pre výborných, priemerných, slabých, bohatých, chudobných žiakov, či žiakov s poruchami učenia, znevýhodnených ale aj talentovaných.“

Celý komentár si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards