Najnovšia prognóza Ministerstva financií SR

Rádio Slovensko odvysielalo vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k lepšej finančnej situáciu miest a obcí. 30.6.2022

Najnovšia prognóza Ministerstva financií SR

Radovan Ďurana, INESS:

„Hovorí o absolútnom raste v nominálnych číslach, ale upiera im ten nárast, ktorý by vyplýval z toho, že ľuďom rastú priemerné mzdy a že mala vzrásť daň z príjmu fyzických osôb.“

Celé vyjadrenie si môžete vypočuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards