Naša minimálna mzda je siesta najvyššia v Unii

Denník Hospodárske noviny uverejnil dňa 7.8.2023 komentár analytika Róberta Chovanculiaka k problémom s porovnávaním minimálnej mzdy medzi krajinami. 

Naša minimálna mzda je siesta najvyššia v Unii

Róbert Chovanculiak, INESS: 

"Na sociálnych sieťach vyhrávajú konkurenčný boj o našu pozornosť emotívne a do negatívnej strany vychýlené správy. Sú na to dobré evolučné dôvody. Pre slovenské sociálne siete to znamená pravidelne sa vracajúcu tému nízkych miezd. Naposledy sa objavila reinkarnovaná verzia v podobe nízkej minimálnej mzdy. Podľa porovnania Eurostatu máme na Slovensku šiestu najnižšiu minimálnu mzdu v Európskej únii.

Takto jednoducho sa však minimálne mzdy nedajú porovnávať. Hneď prvým problémom je, že v porovnaní chýba deväť krajín Európy, ktoré nemajú minimálnu mzdu. V nich je štátom určovaná minimálna mzda 0. Pridanie týchto krajín do tabuľky nás posunie niekde do stredu poradia. Ďalším problémom rebríčka je, že porovnáva „polohrubé“ minimálne mzdy. A polohrubá mzda je svojvoľne zvolené číslo medzi mzdovými nákladmi zamestnávateľov a čistou mzdou zamestnancov. Slovensko je špecifické tým, že relatívne veľkú časť daní a odvodov z práce u nás „platí“ zamestnávateľ. Je to druhý najvyšší podiel v Európskej únii hneď po Francúzsku. Teda máme opticky nižšiu „polohrubú“ mzdu. Keby sme porovnávali skutočné mzdové náklady minimálnych miezd medzi krajinami, znova by sme sa posunuli v rebríčku vyššie."

Celý komentár zo dňa 7.8.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards