Nevieme robiť s peniazmi (JOJ)

Monika Olejárová približovala účel ekonomickej olympiády. 2.5.2018 

Nevieme robiť s peniazmi (JOJ)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Slováci patria k najrýchlejšie sa zadlžujúcim obyvateľom v Európe. S tým ale
priamo súvisí aj rastúci počet exekúcií a osobných bankrotov.“
Adriana Kmotríková, moderátorka: „Dôvodom je nízka finančná gramotnosť a ochota nechať sa zlákať na
atraktívne vyzerajúce ponuky. Nevedomosť však neospravedlňuje, naopak môže nás dostať do veľkých
problémov.“
Michal Rybanský, redaktor: „Len v marci vyhlásilo na Slovensku osobný bankrot vyše tisíc ľudí a porovnanie s
vlaňajškom vyznieva hrozivo.“

Simom Šomorjai, analytik Bisnode Slovensko: „Môže dôjsť až štvornásobnému navýšeniu oproti uplynulému
rekordnému roku.“
Michal Rybanský: „Dôvodom rastúcich čísel je slabá finančná gramotnosť Slovákov a neustále sa opakujúce
chyby.“
Simon Šomorjai: „Môžu to byť aj dlhy z podnikania, môžu to byť rodičia, ktorí financujú deti.“
Ladislav Smoroň, finančný sprostredkovateľ Fincentrum: „Nemyslia na horšie časy, to znamená, že
nevytvárajú rezervu.“
Pavel Škriniar, trhový analytik, Ekonomická univerzita: „Ľudia neraz kupujú produkty, ktorým nerozumejú,
alebo sú pre ne nevhodné a z toho vznikajú rôzne tragické životné udalosti.“
Ladislav Smoroň: „Vo finále ľudia môžu skončiť jednak bez nejakého majetku, môžu skončiť bez nejakých
peňazí na živobytie.“
Michal Rybanský: „Stále častejšie sa preto skloňuje potreba učiť už deti narábať s peniazmi. S finančným
vzdelávaním by sa malo hravou formou začať už u predškolákov, no nateraz nie je tento druh vzdelávania
dostatočný ani na stredných školách. Ministerstvo školstva teraz neuvažuje o vytvorení samostatného predmetu.
Je na školách, akú formu výučby si zvolia.“
Katarína Hamerlová, odbor komunikácie ministerstva školstva: „Pričom si môžu sami určiť na akých
predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež, aké učebné metódy použijú.“
Michal Rybanský: „Opraty preto musia často prebrať rôzne súkromné spoločnosti a neziskové organizácie.
Nedávno si tak mohlo svoje vedomosti na ekonomickej olympiáde preveriť 4 tisíc študentov.“
Monika Olejárová, manažérka projektu, INESS: „Aby tomu rozumeli vlastne čo sa deje, aby vedeli napríklad aj
tým správam lepšie rozumieť.“

Michal Rybanský: „Princípom finančnej gramotnosti nie je stať sa odborníkom na všetky produkty, no poznať
ich princíp a vedieť si spočítať koľko je 1 a 1.“
Pavel Škriniar: „Nielen štát získa tým, že bude mať finančne gramotné obyvateľstvo a dokonca aj finančné
inštitúcie, pretože ľudia nebudú rušiť predčasne tie produkty, ktoré si nakúpili.“
Michal Rybanský: „Ani to najlepšie vzdelávanie v škole však vo finále nemusí stačiť, najmä ak si deti z rodiny
odnesú nesprávne návyky. Michal Rybanský, televízia JOJ.“

Noviny.sk, Michal Rybanský,1.5.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards