Nižší príspevok pre všetkých

Televízne noviny uverejnili reportáž s vyjadreniami Róberta Chovanculiaka. 20.09.2021

Nižší príspevok pre všetkých

Róbert Chovanculiak, analytik, INESS:

„… štát, ktorý sa snaží pomáhať všetkým a potom logicky tá pomoc musí byť relatívne nízka a musíme si uvedomiť, že štát a politici nemajú žiadne vlastné peniaze, oni majú peniaze iba, ktoré vyberú od ľudí, takže ak pomáhame všetkým, tak to zase znamená, že z jedného vrecka tým ľuďom berieme, do druhého vrecka im dávame a okrem toho zaplatíme ešte rôzne administratívne byrokratické náklady, ktoré sú s tým spojené.“

Celú reportáž nájdete tu

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards