Nová EÚ regulácia DMA nadobudla účinnosť

Zákon o digitálnych trhoch (The Digital Markets Act - DMA), nové nariadenie Európskej únie, nadobudol účinnosť v máji 2023. Litovský think tank Lithuanian Free Market Institute vypracoval štúdiu, v ktorej upozorňuje na nedostatky a možné nezamýšľané dôsledky zavedenej regulácie. Prinášame jej krátke zhrnutie, celú analýzu si môžete stiahnuť tu.

Nová EÚ regulácia DMA nadobudla účinnosť

Cieľom DMA je zabezpečiť spravodlivé a otvorené digitálne trhy v EÚ.  DMA je zameraný na veľké online platformy, ktoré majú silné ekonomické postavenie a významný vplyv na vnútorný trh, ako aj silné sprostredkovateľské postavenie. Takéto spoločnosti môžu byť označené ako "strážcovia" (gatekeepers). Online platformy, ktoré budú označené za strážcov, budú musieť pri svojej každodennej činnosti dodržiavať pravidlá "čo robiť" a "čo nerobiť". Za nedodržanie im budú hroziť pokuty až do výšky 10 % celkového celosvetového ročného obratu. 

Čo nesmú robiť:

  • hodnotiť služby a produkty, ktoré ponúka samotný strážca, vyššie ako tie, ktoré ponúkajú tretie strany na platforme strážcu;
  • zabrániť spotrebiteľom v prepojení s obchodmi mimo ich platforiem;
  • zabrániť používateľom odinštalovať akýkoľvek predinštalovaný softvér alebo aplikáciu, ak si to želajú;
  • sledovať koncových používateľov mimo služieb hlavnej platformy strážcov na účely cielenej reklamy bez udelenia súhlasu.

Čo musia robiť:

  • poskytnúť spoločnostiam inzerujúcim na ich platforme nástroje a informácie potrebné na to, aby inzerenti a vydavatelia mohli vykonávať vlastné nezávislé overovanie svojich reklám umiestnených u strážcu;
  • umožniť svojim obchodným používateľom prístup k údajom, ktoré vytvárajú pri používaní platformy strážcu;
  • umožniť tretím stranám vzájomne spolupracovať so službami strážcu v určitých špecifických situáciách;
  • umožniť svojim obchodným používateľom propagovať svoju ponuku a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu.

Hlavným predpokladom DMA je, že veľké online platformy používajú nekalé praktiky vo vzťahu k obchodným používateľom s cieľom získať neprimeranú výhodu a významnú trhovú silu. Očakáva sa, že vopred definovaný súbor povinností pre strážcov, "čo musia robiť" a "čo nesmú robiť", urobí európske digitálne trhy spravodlivejšími.

Z analýzy však vyplýva, že presadzovanie nových povinností pravdepodobne zvýši náklady koncových užívateľov a obchodných používateľov, zníži ponuku a kvalitu služieb a spomalí rozvoj začínajúcich podnikov zameraných na inovácie a technológie so silným potenciálom rastu. Tieto výsledky budú do veľkej miery výsledkom nových regulačných zásahov, a nie obchodných rozhodnutí riadených spotrebiteľmi a trhovými procesmi.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards