NR SR: Zasadala Komisia pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti (parlamentné listy)

Martin Vlachynský sa vyjadril pre Parlamentné listy a tému podnikateľského prostredia. 

NR SR: Zasadala Komisia pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti (parlamentné listy)

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová a zároveň predsedníčka Komisie pre
podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov zvolala dňa 12.3.2018 druhé zasadnutie komisie, ktorého
témou boli minimálna mzda, príplatky za prácu a ich vplyv na podnikateľské prostredie, stimuly ako nástroj na
vyrovnávanie regionálnych rozdielov a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Pozvanie prijal analytik INESS
Martin Vlachynský
, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a
zástupcovia Ministerstva hospodárska SR.
Foto: SITA
Popis: Vlajka Slovenskej repubiky
Podľa Jany Kiššovej je súčasné zvyšovanie minimálnej mzdy prostredníctvom legislatívnych opatrení umelé a
neodráža reálnu situáciu v ekonomike ani možnosti mnohých, hlavne drobných zamestnávateľov, v ekonomicky
slabých regiónoch. Práve takéto opatrenia majú podľa nej negatívne dopady - napríklad brzdenie vzniku alebo
zánik pracovných miest, presun istej skupiny pracovníkov do šedej ekonomiky alebo prehlbovanie problému so
zamestnávaním nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Navyše to prehlbuje regionálne rozdiely. Napriek tomu, že

miera nezamestnanosti na Slovensku klesá, klesá najpomalšie spomedzi krajín V4 a Slovensko tu má veľké
rezervy. Vláda ak chce pomôcť zvyšovaniu čistých miezd, mala by znížiť daňové a odvodové zaťaženie. To je
opatrenie, ktoré popri zvyšovaní čistých príjmov zároveň nenavyšuje náklady a teda ceny. Darmo totiž zvýšime
ľuďom mzdy, ak zároveň klesne ich kúpyschopnosť. Vládnym opatreniam vyčíta aj to, že sú nekoncepčné.
Martin Vlachynský vidí zásadný problém v tom, že verejná správa nevníma podnikateľský sektor ako
základný generátor hodnôt. Vláda síce prijíma čiastkové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ale
chýbajú dlhodobé koncepčné riešenia. Je potrebné pripraviť trh práce na obdobia, kedy sa bude ekonomike
menej dariť.
So štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom diskutovali o obsahu pojmu pružnosť
zamestnávania. Podľa rebríčka hodnotení krajín OECD klesla Slovenská republika v dôsledku novozavedených
sviatočných, nedeľných a nočných príplatkov v tomto ukazovateli z 26. na 36. miesto. Podľa Branislava Ondruša
mzdová atraktivita nie je jediným faktorom na zvyšovanie vyjednávacej schopnosti zamestnancov. Podľa neho je
minimálna mzda legitímnym nástrojom štátnej regulácie pracovného trhu a nezvyšuje sa neprimerane vo vzťahu k
faktorom, ktoré ju ovplyvňujú. Zároveň má vplyv na všetky ostatné mzdy v národnom hospodárstve. Čo sa týka
„horších časov“, na to, aby ich ekonomika ustála, je podľa Branislava Ondruša potrebné zvyšovať zamestnanosť
v terciárnom sektore služieb, vďaka čomu sa zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva a stlmia sa negatívne dopady
ekonomiky.
Účastníci diskusie vo všeobecnosti ocenili pozitívny trend v odmeňovaní zamestnancov. Zhodli sa však na
tom, že nemá byť výsledkom politických rozhodnutí. Zamestnávatelia sú ochotní zvyšovať mzdy svojím
zamestnancom, ale do hry vstupuje aj potreba zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, ktorá
musí vytvárať pridanú hodnotu. Podľa prítomných členov komisie vývoj hospodárstva predbehol vývoj produktivity
práce a rovnako rast priemernej mzdy predbieha produktivitu práce. Členovia komisie ďalej diskutovali o
enormnej administratívnej záťaži, ktorá komplikuje život podnikateľom, ako aj o častej a neprehľadnej novelizácii
zákonov. V súvislosti s chýbajúcou kvalifikovanou pracovnou silou je potrebné situáciu riešiť aj prostredníctvom
novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a prostredníctvom systému duálneho zamestnávania.

Parlementné listy, 13.3.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards