O koľko sa zvýšila cena zamestnanca v roku 2020?

Od januára 2020 začala platiť vyššia minimálna mzda a na ňu naviazané povinné príplatky ku mzde. Vďaka portálu cenazamestnanca.sk je možné sledovať, ako vplývajú tieto zmeny na náklady spojené so zamestnávaním.

O koľko sa zvýšila cena zamestnanca v roku 2020?

Pre príklad uvedieme modelového zamestnanca v priemysle, vo veku 30 rokov, s hrubou zmluvnou mzdou 900 eur, 20 hodinami nadčasov, 48 hodinami odpracovanými v nočnej smene, 8 hodinami práce v sobotu a 8 hodinami v nedeľu. Náklad na reálne odpracovaný človekomesiac v takomto prípade skokovo narastie vďaka vyšším príplatkom o 16 eur, z 1827 eur na 1843 eur, čo je nárast o 0,9 %.

Zmena povinných príplatkov nie je jediná, ktorá od januára 2020 nastala. Po novom platí, že nárok na 5-týždňové platené voľno má aj zamestnanec mladší ako 33 rokov, ktorý je rodičom maloletého dieťaťa. Len táto samotná zmena znamená mesačné zvýšenie nákladov na modelový človekomesiac o 36 eur, teda 2 %. Spolu s rastúcimi príplatkami modelový zamestnanec od 1. januára zdražel o 52 eur,  teda 2,8 %.

Ako funguje kalkulačka cenazamestnanca.sk: Kalkulačka na základe vstupov používateľa zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca – mzdu, dane a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. mzdu, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, či rekreačné poukazy. Kalkulačka berie do úvahy aj reálne odpracovaný čas, preto odrátava dovolenky, práceneschopnosť, či návštevy lekára. Výsledkom je náklad na človekomesiac a človekohodinu – náklad na zamestnancom reálne odpracovaný mesiac, či hodinu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards