Obilia ubúda, my pestujeme repku

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytičky Moniky Budzák k ekologickým cieľom pestovania repky olejnej. 28.3.2022

Obilia ubúda, my pestujeme repku

Monika Budzák, INESS:

„Kým je pestovanie repky z veľkej časti výsledkom emisnej politiky zameranej na znižovanie emisií CO2 z dopravy, keďže repka sa využíva na výrobu biopalív, z hľadiska biodiverzity je jej monokultúrne pestovanie kritizované, keďže si často vyžaduje intenzívne používanie hnojív a pesticídov.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards