Online obchod čaká regulačný zásah desaťročia

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k novým technologickým reguláciám. 4.8.2022

Online obchod čaká regulačný zásah desaťročia

Róbert Chovanculiak, INESS, očakáva, že časom vrstvenie regulačnej záťaže môže priniesť viacero nezamýšľaných dôsledkov. Ako príklad uvádza doterajšie európske regulácie súkromia či využívania cookies. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards