Päť ekonómov hodnotí Krajniakove nápady na zmeny v dôchodkoch

Radovan Ďurana sa pre Denník E vyjadril k zmenám dôchodkového systému. 09. 09. 2020.

Päť ekonómov hodnotí Krajniakove nápady na zmeny v dôchodkoch

Radovan Ďurana, ekonóm INESS

V Českej republike to bolo minulý rok 35 rokov, 40 je teda viac.

Nezodpovedané otázky: Ako to bude s nárokom na minimálny dôchodok? Bude môcť človek po 30 rokoch žiadať o dôchodok, alebo bude stanovený vek odchodu do dôchodku? Táto kľúčová premenná pre dôchodkový systém nebola verejnosti prezentovaná.

Môžeme sa len domnievať, že stredoškolák, ktorý nastúpi v 19 rokoch, bude môcť ísť do dôchodku v 59 rokoch. Prípadne vysokoškolák, ktorý začne pracovať 24-ročný, bude môcť ísť do dôchodku v 64 rokoch. Ale to by kopírovalo súčasný strop a veľa toho by sa nezmenilo. A tak vzniká otázka, či 40 rokov bude nárok na predčasný dôchodok alebo plný starobný dôchodok.

Komentovať tento návrh je predčasné, pretože nás zaujíma výsledná bilancia. Keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť z modelu SLOPEM vytiahne dopady, budeme múdrejší.

Asignácia sociálnych odvodov v systéme, ktorý bude deficitný aj po prijatí reforiem, sa javí ako nerozumné opatrenie. Rodina s dvomi deťmi už dnes dostáva viac ako 55 000 eur za prvých 5 rokov, návrh s asignáciou odvodov je pokračovaním tohto stavu. Ak má ministerstvo starosť o výšku dôchodkov dôchodcov, malo by sa zamyslieť nad prekážkami v zamestnávaní žien, či zvýšením vymeriavacieho základu pre ženy, ktoré z dôvodu rodičovstva nepracujú.

Ťažko sa hľadá dôvod napríklad pre situáciu, aby nadpriemerne zarábajúce deti zvyšovali dôchodok rodičom, ktorí poberajú nadpriemerný dôchodok. Chýbajúce zdroje bude potrebné získať inde - a to bude znížením výdavkov, alebo opäť len zdanením. Každý takýto návrh obmedzuje dostupné zdroje na ostatné priority sociálnej politiky. Hrozí, že z dôvodu rôznych logických a praktických obmedzení nakoniec vznikne systém, ktorý bude zložitejší ako výpočet 14. platu.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards