Peniaze za štúdium na Slovensku

Televízia Markíza odvysielala vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k štúdiu na Slovensku. 5.5.2022

Peniaze za štúdium na Slovensku

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Takže sa môže aj jednoducho stať, že my zafinancujeme maturantov, aby tu ostali na bakalára, ale oni následne na inžinierske štúdium odídu do zahraničia a týmto spôsobom daňový poplatník ako keby bude tratiť 2-krát, lebo musel zafinancovať bakalárske štúdium, musel zafinancovať nejakú dotáciu pre tohto študenta.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards