Podnikateľský „deň D“. Byrokracie ubudne

Hospodárske noviny citovali prepočty INESS k Byrokratickému indexu v kontexte novej antibyrokratickej novely. 3.9.2018.

Podnikateľský „deň D“. Byrokracie ubudne

Od septembra začal platiť zákon proti byrokracii, šéf úradu podpredsedu vlády Richard Raši varoval pred možnými problémami. Vystáť si rad na kolok, potom rad pri priehradke a získať potrebný výpis. To zopakovať trikrát a utekať so všetkými dokumentmi na ďalší úrad, kde ho od vás chceli kvôli žiadosti, ktorú ste si podali. Aj takto ešte donedávna vyzeralo vybavovanie niektorých povolení. Dnes je však prvý deň, keď si úrady potrebné údaje z registrov zistia samy bez toho, aby ste museli zháňať výpisy. Začína sa tak v praxi napĺňať dlho spomínaný princíp jedenkrát a dosť.

 

1. Akých papierov sa podnikatelia zbavia?

Od septembra už nie je potrebné žiadať o výpisy zo živnostenského a z obchodného registra, ako ani z registra nehnuteľností. Táto zmena sa pozitívne dotkne predovšetkým podnikateľov, ktorí ich museli prikladať k rôznym úkonom, dokonca aj pri preberaní pošty za firmu, v ktorej sú konatelia. Taktiež boli potrebné pri určovaní kvót za odpad, pri zapojení sa do verejného obstarávania, priznaní živnosti či umiestnení prevádzky. Podľa odhadov Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu tak Slováci v roku 2017 strávili pri vybavovaní výpisov 620-tisíc hodín. Najväčší dopyt bol po výpisoch z listov vlastníctva, dokopy ich bolo vydaných takmer 350-tisíc, z obchodného registra 280-tisíc a z toho živnostenského 68-tisíc. Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Jána Oravca je však toto opatrenie iba malou pomocou. „Tento zákon hovorí o troch informáciách od prvého septembra a o ďalších dvoch od januára. A čo tie ostatné? To, čo by malo byť samozrejmé už dnes, nastane v roku 2030?“ uviedol.

 

2. Koľko sa vďaka opatreniu ušetrí?

Podľa výpčtov INESS dá podnikateľ ročne na výdavky spojené s administratívou priemerne okolo 1 650 eur. Samotná cena kolku za vybavenie výpisov sa však pohybuje od troch do ôsmich eur. Prechod na nový systém má podľa Rašiho úradu občanom celkovo ušetriť 13 miliónov eur, a to tak na poplatkoch, ako aj na cestovnom. Problém bude mať štátna kasa, ktorá príde o príjmy z kolkov. Tie by však mali byť vykompenzované elektronizáciou a postupne aj možným znížením stavu úradníkov.

 

3. Ako postupovať v prípade problémov?

Samotný predseda úradu Richard Raši upozornil, že ide o kompletnú zmenu v úradníckej praxi. Po novom si budú musieť úradníci dohľadávať informácie sami namiesto toho, aby ich žiadali od občana, tak ako to fungovalo doteraz. „Budeme sa snažiť, aby sme akékoľvek problémy vyriešili, pretože predpokladáme, že mnohí úradníci si automaticky budú niektoré z týchto výpisov pýtať,“ dodal a vyzval verejnosť aj úradníkov na trpezlivosť. Ak nastanú podobné problémy, občan v žiadnom prípade nemusí výpis v papierovej forme priniesť, a to aj napriek tomu, že by na tom úradník nástojil. Ako vysvetlil Raši, na tieto prípady sú pripravené kontaktné linky, kde bude možné podať sťažnosť. Tá sa dá zaslať aj cez portál stopbyrokracii.sk. Úrad bude následne kontaktovaný. Ak by sa podobné praktiky opakovali, zákon proti byrokracii obsahuje aj klauzulu o možných sankciách pre inštitúcie, a to do výšky päťtisíc eur. Úrad si následne môže náhradu škody vyžadovať od zodpovedného úradníka.

 

4. Aké budú ďalšie kroky?

Do balíčka, ktorý začal platiť od septembra, patrí aj register trestov. Práve výpisy a odpisy z neho patria k najžiadanejším dokumentom. Keďže však obsahuje citlivé údaje, zákon preň začne platiť až od januára budúceho roka. Ako upozornil Úrad podpredsedu vlády v tlačovej správe, tieto údaje „sa musia poskytovať špeciálnym režimom. Z tohto dôvodu je potrebné dobudovať špeciálny šifrovaný prenos či kontrolovanie prístupov a účelov použitia údajov.“ V budúcom roku by sa okrem toho mali skončiť aj štyri ďalšie potvrdenia. Ide o potvrdenie o návšteve školy, nedoplatkoch na poistení, odvodoch a daniach. Zavedenie tohto systému však zatiaľ nie je ani v polovici.

Kristína Votrubová, hnonline.sk, 03.09.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards