Pomoc domácnostiam je možné financovať z úspor verejnej správy

Finančý portál Openiazoch.sk uverejnil vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k financovaniu pomoci domácnostiam. 11.6.2022

Pomoc domácnostiam je možné financovať z úspor verejnej správy

Radovan Ďurana, INESS:

„Slovenská verejná správa má k dispozícii podobný objem zdrojov ako iné, porovnateľné krajiny, no problémom je neustále vytváranie nových výdavkových politík, ktoré sú plošné, a preto veľmi nákladné. Adresná pomoc odkázaným domácnostiam sa dá financovať z rezerv, ktoré sú na výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy."

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards