Pomoc rodinám

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k balíčku pre rodiny. 3.6.2022

Pomoc rodinám

„Neadresné a nepodložené zvyšovanie výdavkov je postavené na deficitnom financovaní. Vyššie deficity znamenajú vyšší dlh a v konečnom dôsledku vyššie dane. Napriek tomu, že už dnes rodina s dvomi deťmi dostane za prvých päť rokov od narodenia prvého dieťaťa viac ako 63-tisíc eur, vláda sa rozhodla ďalšie tisíce pridať,“ uviedol Radovan Ďurana, INESS.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards