Pri pandémii sa poučil, pri inflácii zlyhal. Riaditelia, rektori a experti hodnotia Gröhlinga

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k činnosti Ministerstva školstva. 28.6.2022

Pri pandémii sa poučil, pri inflácii zlyhal. Riaditelia, rektori a experti hodnotia Gröhlinga

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Činnosť ministerstva by som rozdelil do dvoch celkov. Po prvé je to hasenie ďalších neočakávaných problémov, ktoré si vyžadujú okamžité riešenia a kvalitný krízový manažment. Podobne ako pri pandémii aj v prípade príchodu žiakov z Ukrajiny sa ukázali nedostatky a neflexibilita centrálnych riešení a iniciatívu prebrali skôr samosprávy a rôzni zriaďovatelia samotných škôl.”

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards