Priemysel stále bez náhrady za drahé energie

Televízia RTVS odvysielala dňa 27.3.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k pomoci firmám počas energetickej krízy. 

Priemysel stále bez náhrady za drahé energie

Ako uviedol, počas energetickej krízy sa vláda sústredila najmä na pomoc domácnostiama to bola chyba.

Radovan Ďurana, INESS: 

„Mnoho krajín, vrátane Nemecka, tí to poňali práve opačne a povedali si, že práve priemyselná výroba alebo hospodárska činnosť je to, čo rozhodne o budúcnosti krajiny a dotácie, ktoré poskytujú do priemyselného sektora alebo do výroby, sú v podstate vyššie ako dotácie, ktoré poskytujú domácnostiam. Štát by si mal ujasniť priority. Peniaze zo schémy pre energeticky náročné podmienky, firmy ešte nedostali. Ešte horšie sú na tom veľké závody, pre ktoré vláda zatiaľ nepredstavila schému opatrení. Myslím si, že by v parlamente, respektíve na Ministerstve hospodárstva mali čo najrýchlejšie dobehnúť resty a pripraviť tie programy alebo výzvy aj pre väčšie podniky tak, aby nedošlo k strate konkurenčnej výhody.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards