Proti zákazu nedeľného predaja

INESS v reakcii na rozbiehajúcu sa diskusiu o trvalom uzavretí maloobchodných prevádzok v nedeľu pripravil novú publikáciu s názvom Proti zákazu nedeľného predaja.

Proti zákazu nedeľného predaja

Konštatujeme v nej, že v súčasnosti platia nejaké obmedzenia na otváracie hodiny pre maloobchod v 13 členských štátoch EÚ. V posledných 20 rokoch však prišlo k sérii deregulácií týchto obmedzení vo viacerých krajinách. To umožnilo podrobnejšie skúmanie ich dopadov.

Ekonomické argumenty hovoria jednoznačne proti zatvoreniu obchodov v nedeľu. Zákaz nedeľného predaja spôsobuje:

  • Zníženie zamestnanosti
  • Zníženie dostupnosti čiastočných úväzkov
  • Zníženie čistej mzdy zasiahnutých zamestnancov
  • Nižšie tržby a nižší výber DPH
  • Menej efektívne využitie kapitálu
  • Zmenu cien niektorých produktov smerom hore aj dole
  • Zánik niektorých obchodníkov
  • Vyššie vedľajšie náklady pre spotrebiteľov

Ak sú hlavným argumentom spoločenské dopady, politici by mali svoje tvrdenia podoprieť faktickými argumentmi o tom, že nedeľný predaj nejakým zásadným spôsobom škodí spoločnosti. Nie je tiež jasné, prečo sa politici zameriavajú len na maloobchod – ak sú argumenty spoločenské, mali požadovať aj zákaz nedeľnej práce v iných službách, či v priemysle. Takto cez obmedzenie obchodu cielia len niečo vyše 2 % pracovnej sily na Slovensku.

Slovensko je demokratickou krajinou, ktorej hospodárstvo je založené na trhových princípoch, kde má prednosť dobrovoľná dohoda slobodných ľudí, nie regulácie, zákazy a príkazy. Iniciatívu na zákaz nedeľnej práce v maloobchode preto odmietame.

Všetky argumenty podrobne rozoberáme v publikácii Proti zákazu nedeľného predaja, ktorú si môžete stiahnuť tu.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards