Nerovnosť príjmov: Pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým

Podľa bežne používanej metriky bola v roku 2018 príjmová nerovnosť na Slovensku najnižšia v EÚ, a za rok 2016 najnižšia aj v OECD.