Reformné návrhy lekárskej komory sa stretli s kritikou odborníkov

Martin Vlachynský sa pre zdravotnícke noviny vyjadril k vplyvu súkromného sektora v zdravotníctve. 20. 02. 2020.

Kým prezident SLK Marian Kollár tvrdí, že experiment s trhovým zdravotníctvom skončil v slepej uličke a je potrebná zásadná zmena fungovania poisťovní i rozdeľovania peňazí, analytici majú iný názor. Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) tvrdí, že štát má už dnes v rukách silné nástroje, ktorými by mohol v systéme robiť ďalekosiahle zmeny. „Súkromný sektor má v skutočnosti v systéme veľmi malé slovo,“ pripomína a argumentuje dominantným postavením štátnej zdravotnej poisťovne, rozhodujúcim slovom štátu pri určovaní mzdových podmienok zdravotníkov, minimálnej siete poskytovateľov, katalógu výkonov či podmienok kategorizácie liekov.

„Uvedomenie si štátnych zlyhaní je prvý krok k úspešnej liečbe slovenského zdravotníctva,“ zdôrazňuje M. Vlachynský.

Celý článok vyšiel v tlači Zdravotníckych novín.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards