Regulácia zisku zdravotných poisťovní je opäť na stole. Sledovať sa budú kritériá kvality

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k návrhu regulácie zisku zdravotných poisťovní podľa kritérií kvality. 

Regulácia zisku zdravotných poisťovní je opäť na stole. Sledovať sa budú kritériá kvality

Martin Vlachynský, INESS odpovedá na novinársku otázku: 

"Chápem to ako pragmatické politické riešenie nekonečnej diskusie o ziskoch zdravotných poisťovní. Otvorenie témy merania kvality je chvályhodné. No ako ekonomický analytik nepovažujem takúto reguláciu za optimálnu. Zdravotné poisťovne by samozrejme mal maťi nastavené limity minimálneho nároku vo všetkých rozmeroch - medicínskom, časovom (čakacie doby), geografickom a podobne. Medicínsku kvalitu by mali riešiť hlavne štandardy na úrovni poskytovateľov. Teoreticky existuje priestor na to, aby boli z pohľadu kvality zdravotnej starostlivosti merané aj poisťovne (napr. miera komplikácii pri chronických diagnózach). Je však otázne, či dnešné nástroje poisťovní takéto riadenie kmeňa poistencov umožňujú, keďže sú obmedzené spôsoby, ako s poistencom uzavrieť dlhodobejší zmluvný vzťah. Samotnú reguláciu zisku však považujem za nadbytočnú, pacientovi regulácia zisku neprinesie nič. Na reguláciu zisku tu máme konkurenciu medzi zdravotnými poisťovňami. Tej by pomohlo najmä (okrem spomínaného stanovenia komplexného minimálneho nároku) rozdelenie dominantnej štátnej poisťovne a jej odpredaj."

Celý článok uverejnený dňa 21.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards