Rómsky mýtus Košice

Radovan Ďurana z INESS navštívil 16.2.2016 Košice s cieľom prezentovať výsledky štúdií Rómovia a sociálne dávky a Nezamestnanosť, systémový problém slovenského hospodárstva. Obe štúdie vznikli vďaka grantu od Open Society Foundations.

Rómsky mýtus Košice

Prednáška sa uskutočnila v alternatívnych priestoroch Výmenníka na Brigádnickej ulici. Zúčastnilo sa na nej 20 účastníkov prevažne z radov odbornej verejnosti. V publiku nechýbali zástupcovia mesta, terénni pracovníci, podnikatelia, pracovníci neziskových organizácií, učitelia a viacerí študenti. Na podujatí sa tiež zúčastnili médiá, konkrétne Slovenský rozhlas Košice, RTVS a Rádio Lumen.

Účastníci prednášky dostali Vesmír verejných výdavkov, ktorý im umožnil ľahko vniknúť do problematiky proporcií verejných financií. Autorom sa podarilo aktualizovať základné údaje za rok 2015, čím prednáška nabrala na aktuálnosti. Upravené infografiky tak poukázali na radikálny pokles čerpania dávok v hmotnej núdzi (z 271 na 201 mil. eur) a na pokles počtu mnohodetných rodín. Vo výsledku ešte viac klesol podiel výdavkov dávky v hmotnej núdzi na celkových verejných výdavkoch.

Druhá časť prednášky bola venovaná otázke prekážok zamestnanosti nielen Rómov. Diskutovalo sa hlavne o reálnych dopadoch minimálnej mzdy a o možnostiach súbehu dávok a poberania mzdy.

Prednáška padla na úrodnú pôdu, o čom svedčia nadviazané kontakty aj záujem účastníkov o zaslanie prezentácií.

Foto:


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards