Škola ako korporácia alebo rodinný podnik?

Denník Hospodárske noviny uverejnil dňa 3.4.2023 komentár analytika Róberta Chovanculiaka na tému fungovanie trhového mechanizmu v školstve. 

Škola ako korporácia alebo rodinný podnik?

Róbert Chovanculiak, INESS: 

"V ekonomike neviditeľná ruka trhu neustále testuje a objavuje správnu mieru koncentrácie. To znamená, aký podiel zákazníkov si získa niekoľko veľkých firiem a akú časť veľké množstvo malých. Tento proces sa nikdy nekončí, pretože sa neustále menia technológie, dostupné zdroje aj preferencie ľudí.

Úspory z rozsahu

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že výhodu budú mať veľké firmy. Tie dosahujú úspory z rozsahu, čo znižuje náklady na obslúženie jedného zákazníka a zároveň umožňuje štandardizovať kvalitu služby. Nehovoriac o tom, že dokážu viac zdrojov investovať do výskumu a vývoja. S veľkosťou firmy však narastajú aj niektoré problémy. Je potrebné čoraz viac procesov formalizovať prostredníctvom prvkov byrokratického riadenia. S tým sa zvyšujú režijné náklady na riadenie firmy, vkráda sa neefektivita a predovšetkým sa spomaľuje schopnosť reagovať na zmeny či prinášať paradigmatické inovácie. Vo svete je tak bežné, že zákazník prejde od štandardizovanej služby korporácie k novej, na mieru šitej službe, ktorú ponúkajú menšie firmy.V školstve však tento proces nefunguje. Absentuje tu neviditeľná ruka trhu, ktorá by neustále testovala rovnováhu medzi veľkými sieťami škôl a malými rodinnými školami. Prakticky po celom svete je školstvo pod hlavičkou štátu. V krajinách OECD je 82 percent škôl verejných a len päť percent súkromných. Ten zvyšok je nejaký mix. Vďaka silnému vplyvu štátu nevieme dnes povedať, aká je prirodzená miera koncentrácie trhu v tomto sektore. Aj napriek tomu, že to môže znieť ako nezáživná ekonomická téma, je to dôležitá otázka, ktorej riešenie je pre vzdelávanie extrémne dôležité."

Celý komentár si môžete prečítať tu. 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards