Slovakia has one of the most generous family policies in the world, a think tank claims

Portál The Slovak Spectator uverejnil tlačovú správu INESS k návrhu zníženia daňového zaťaženia matiek a mladých ľudí. 
 

Slovakia has one of the most generous family policies in the world, a think tank claims

INESS: 

"Tieto opatrenia spadajú do výdavkov rodinnej politiky, ktoré v poslednom období dramaticky narástli. Ich ďalšie zvyšovanie preto považujeme vzhľadom na obrovský deficit verejných financií Slovenska za nezodpovedné. Poslanecký návrh má tieto výdavky ešte zvýšiť, a to bez analýzy dopadov a prínosov. Aby verejnosť mala predstavu, aká štedrá je rodinná politika už dnes, aktualizovali sme model mladej rodiny, v ktorom sme vyčíslili, koľko získa rodina z verejných prostriedkov pri súčasnom nastavení.Pre model vyčíslenia sme zvolili rodinu, v ktorej rodičia zarábajú priemernú mzdu a narodia sa im dve deti. Spočítali sme všetky dávky a transfery, ktoré táto rodina získa do piatych narodenín prvého dieťaťa. Modelová rodina získa z verejných zdrojov 91 392 eur v rokoch 2022-2027. Mesačne to predstavuje 1 395 eur, čo je viac ako súčasná čistá priemerná mzda pracujúceho človeka. Rodina tak získa viac, ako keby žena nemala deti a naďalej pracovala. Slovenská republika tak má jeden z najštedrejších dávkových systémov v rodinnej oblasti na svete, v pomere k priemernej mzde. Štedrosť ale nie je zadarmo. Len tento rok vzrástli uvedené výdavky o tretinu. To predstavuje nárast takmer 1 mld. eur na 2,7 mld. eur, čo j..e viac ako výdavky na základné a stredné školy dohromady."

Celý článok uverejnený dňa 21.4.2023 si môžete prečítať tu. 
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards