Slovalco končí s výrobou primárneho hliníka

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 9.1.2023 komentár analytika Radovana Ďuranu k obchodovaniu s emisnými kvótami. 

Slovalco končí s výrobou primárneho hliníka

Ako uviedol, Európska komisia umožnila, aby až dvadsaťpäť percent peňazí z emisných povoleniek, ktoré nakupujú energeticky náročné podniky, išlo späť na pomoc dekarbonizovaným podnikom.

Radovan Ďurana, INESS: 

„Tieto kompenzácie nepriamych nákladov uhlíka v iných krajinách, ako napríklad Nemecko, sú štyrikrát vyššie a vo Francúzsku je to ešte viacej.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards