Slovenské zdravotníctvo predbehlo Švajčiarsko. Dôvodom nie je kvalita, ale cena

Noviny.sk uverejnili článok s vyjadrením Martina Vlachynského a Kataríny Bartekovej k Indexu Zdravie za peniaze. 29. 08. 2020.

Slovenské zdravotníctvo predbehlo Švajčiarsko. Dôvodom nie je kvalita, ale cena

Slovensku sa v medzinárodných porovnávacích hodnoteniach zvyčajne veľmi nedarí. V najnovšej analýze kvality zdravotníctva sme dosiahli dvojaký výsledok: sme síce takmer na konci zoznamu 25-tich štátov, ale predbehli sme Švajčiarsko. To však nie je úplne dobrá správa - Švajčiari sa totiž ocitli na chvoste nie z dôvodu nekvalitného zdravotníctva, ale preto, že ich zdravotníctvo je síce špičkové, no zároveň aj jedno z najdrahších na svete.

Slovenské zdravotníctvo predbehlo to švajčiarske. Zatiaľ však len v špeciálnej tabuľke, ktorá porovnáva jednotlivé krajiny a berie ohľad nielen na financie, ktorú tečú do zdravotníctva, ale ja na priemernú mzdu. "Sme zostavili 23 ukazovateľov pre 25 európskych členov OECD. Slovensko sa medzi 25 hodnotenými štátmi umiestnilo na 21.mieste, čo je mierny nárast oproti minulému roku, napriek tomu to nie je úplne oslnivé hodnotenie," uviedol analytik Martin Vlachynský. "Najhoršie sme na tom s preventabilnými chorbami, infarkt myokardu, ischemické choroby,... prevencia... taktiež sme mali nízke počty sociálnych a zdravotných pracovníkov," dodáva Katarána Barteková z INESS.

"Na opačnom konci skončili Švajčiari, čo môže byť preč divákov prekvapujúce, to je efekt rebríčku, majú veľmi dobrú zdravotnú starostlivosť, ale systém je mimoriadne nákladný. Čo je zaujímavé, napríklad aj Poľsko, ktoré v tých absolútnych hodnotách zdravia nemá vôbec dobré výsledky, hlboko podpriemerné, ale zároveň to robia strašne lacno. Takže v tom zdraví kúpenom za 1 euro vyšli na 4. mieste," konštatuje Vlachynský.Čo sa týka počtu študentov medicíny, Slovensko je na tom veľmi dobre. Celkovo však v oblasti medicínskej vedy a výskumu máme čo dobiehať."Akademické výstupy, citácie, hodnotenia univerzít, tam sme na nižších priečkach. Máme kvantitu, nemáme až takú kvalitu, aká by tam možno mohla byť," podotkol analytik.

Analytici z porovnania štátov vyvodili aj odporúčania, podľa ktorých by sa Slovensko malo sústrediť najmä na princíp hodnoty za peniaze, na zvýšenie dostupnosti zdravotníckych služieb pre marginalizované komunity či na účinnú prevenciu a predchádzanie hospitalizácií. Ministerstvo zdravotníctva závery berie na vedomie a miestami sa s nimi stotožňuje."Plánujeme takisto aj odpolitizovať financovanie zdravotníctva a nastaviť predvídateľné, jasné financovanie, s tým, že chceme merať hodnotu každého eura, ktoré je financované do systému tak, aby bolo samozrejme v prospech systému a pacienta," informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards