Stanovisko INESS k návrhom Európskej komisie v oblasti pracovných podmienok na platformách zdieľanej ekonomiky

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spoločne s ďalšími európskymi think-tankmi zaslal stanovisko predstaviteľom Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu, v ktorom vyjadruje nesúhlas s prístupom, akým navrhuje Európska komisia zmeniť podmienky práce na platformách zdieľanej ekonomiky.

Stanovisko INESS k návrhom Európskej komisie v oblasti pracovných podmienok na platformách zdieľanej ekonomiky

Zdroj obrázku - Štúdia: Rozmach zdieľanej ekonomiky nepôjde bez technologického pokroku, zapojenia užívateľov a posilnenia dôvery

 

Európska komisia (EK) publikovala štúdiu na tému pracovných podmienok pracovníkov na platformách zdieľanej ekonomiky. Táto štúdia identifikovala kľúčové výzvy spojené s prácou na platformách. Medzi tieto výzvy patrí zamestnanecký status, autonómia a informácie dostupné pracovníkom o ich pracovných podmienkach a riešeniach prípadných sporov alebo diskriminácie.

V štúdii sú popísané viaceré spôsoby akými členské štáty postupovali pri riešení týchto otázok a navrhuje verejné politiky, ktoré by zvýšili ochranu pracovníkom na platformách.

V našom stanovisku tvrdíme, že ak má zdieľaná ekonomika nejaké problémy s podmienkami pracovníkov, tak sú to tie spojené s prehnanou reguláciou na trhu práce. A jedna z hlavných pridaných hodnôt zdieľanej ekonomiky je, že sa na ňu tieto regulácie spravidla nevzťahujú.

Namiesto toho prináša zdieľaná ekonomika vlastné spôsoby ako zabezpečiť kvalitné a bezpečné prostredie pre svojich pracovníkov. Tieto sú založené predovšetkým na reputačných mechanizmoch a silnej konkurencii o pracovníkov.

Nové regulácie a intervencie do dobrovoľného vzťahu medzi platformami zdieľanej ekonomiky a pracovníkmi na týchto platformách môžu ohroziť práve túto pridanú hodnotu.

Na pracovníkov zdieľanej ekonomiky by sa nemali vzťahovať rovnaké regulácie ako na klasických zamestnancov z viacerých dôvodov. V prvom rade charakter práce na platformách je viac flexibilný a slobodný, než je tomu v klasickom zamestnaní. Toto sú zároveň benefity, ktoré si samotní pracovnici platforiem najviac vážia a boli by ohrozené zavádzaním regulácií.

Za ďalšie je potrebné uviesť, že samotní pracovníci svojim rozhodnutím nainštalovať si aplikáciu a začať vykonávať prácu pre platformy jasne demonštrovali preferenciu pre tento typ práce oproti klasickému zamestnaniu. Toto by mal byť pre regulátorov jasný signál, že im tento typ práce aj s jeho podmienkami vyhovuje.

Výhody v podobe flexibility práce na platformách sa ukázali predovšetkým počas koronakrízy, kedy platformy dokázali vytvoriť dostatočný zdroj ponuky práce pre ľudí, ktorých klasické zamestnania boli z dôvodu poklesu dopytu zákazníkov alebo z dôvodu rozhodnutia štátu zatvorené.

Napríklad kuriérske, a donáškové platformy v USA vytvorili prácu pre stotisíce ľudí v priebehu niekoľkých týždňov. Tieto benefity by sa nemohli uskutočniť, keby sa na týchto pracovníkov a ich pracovné mieste vzťahovala rozsiahla regulačná záťaž klasického zamestnávania.

Viac o našom spoločnom stanovisku sa dočítate v anglickom jazyku tu: Position paper on the European Commission’s report on the working conditions of platform workers.

 

Kontakt pre médiá:

Róbert Chovanculiak
0907 632 004 / robert.chovanculiak@iness.sk


 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards