Štát chce zmeniť biznis. K lepšiemu (HN)

Hospodárske noviny uverejnili 19.7.2017 článok balíčku opatrení znižujúcom byrokratickú zátaž podnikateľov na Slovensku, ktorú INESS vyrátal v malom podniku na 140 hodín ročne

Štát chce zmeniť biznis. K lepšiemu (HN)

PLATBY

Firmám má pomôcť balíček 34 opatrení určených na zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie podnikania.

Zuzana Kullová

Ak ešte len rozbiehate v tomto roku podnikanie, neminú vás poplatky pri založení biznisu, či už budete živnostník alebo eseročka. Podľa Erika Lanczu, konateľa spoločnosti Fontionnel& Co, najčastejšie v tomto prípade ušetríte, pokiaľ ohlásite podnikanie elektronicky, k čomu však budete potrebovať elektronický podpis. Ako firma budete musieť platiť aj svoje sídlo, či už v mieste vášho bydliska, alebo si prenajmete či postavíte vlastné priestory. Keď začnete používať firemné auto, tiež budete chcieť ušetriť na poplatkoch... Množstvo platieb, s ktorými sa v biznise stretnete, vám často poriadne načrie do vrecka.

Papierovanie často oberá o čas

Ako ukázal prieskum Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, podnikateľ v malej firme strávi ročne 140 hodín vybavovaním byrokratických povinností. Podľa Petra Kremského, výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska, v princípe ide najmä o to, aby podnikatelia nemuseli nosiť na úrady doklady, ktoré štát má niekde zaregistrované. Mnohé z nich sú dostupné vo verejných databázach a ak ich nejaká verejná organizácia potrebuje, mala by si ich sama vyžiadať. "Každý občan a firma by mali mať zložku, do ktorej sa vložia všetky ich dokumenty a každý verejný orgán by sa do nej mohol pozrieť a stiahnuť si potrebný dokument, napríklad z cloudu," odporúča Kremský.

Povinností je z roka na rok viac

Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, firmám a zamestnávateľom prekáža najviac to, že o administratívnej a byrokratickej záťaži sa hovorí roky a namiesto toho, aby sa riešila, je tých povinností z roka na rok viac. Zodpovední za tvorbu legislatívy by sa mali podľa nej zamerať na dve veci. "Pri zavedení každej novej administratívnej povinnosti by mali zrušiť nejakú existujúcu a určite by sa mali vyvarovať gold platingu, teda aplikovaniu európskej legislatívy do národnej nad rámec povinností. V praxi to znamená, že niekedy chceme byť európskejší ako musíme, a to nám do zákonov prináša množstvo nezmyselných nariadení a sankcií," radí poradkyňa.

Nesúlad medzi úradmi

Najviac Lukačovičovú irituje nesúlad medzi dátumami v rôznych štátnych inštitúciách, ale aj nesúlad medzi povinnosťami z hľadiska dátumov v rámci jednej inštitúcie. "Určite ma dlhodobo hnevá napríklad stav, keď zamestnanca ako externá firma prihlásim hodinu po nástupe do zamestnania, zamestnávateľ zaplatí za neho riadne od prvého dňa odvody, pošle výkazy a nejaká štátna inštitúcia je tento stav schopná nazvať nelegálnym zamestnávaním," avizuje poradkyňa. Najväčšie nedostatky vidí tiež v samotnej nekomunikácii úradov medzi sebou a rovnako nespolupráci pri tvorbe samotných zákonov.

Nové opatrenia majú biznisu pomôcť

Skutočnosť, že pre podnikateľské prostredie je najvýhodnejšia stabilita, teda nie často sa meniace parametre súvisiace s nárastom byrokracie a daňovým zaťažením, potvrdil aj Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska. "Pri podpore a rozvoji podnikania treba vnímať samotnú štruktúru firiem, či ide o malé a stredné podniky, alebo o nadnárodných investorov. Práve tu je vidieť rozdiely v komunikácii a lákaní investorov." Ministerstvo hospodárstva v máji tohto roku predstavilo balíček 34 opatrení na zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie podnikania, pričom vláda ho následne schválila na rokovaní 28. júna. Opatrenia sú podľa hovorcu rezortu Maroša Stana rozdelené do piatich prioritných oblastí, a to zamestnávanie, služby verejnej správy, konkurencieschopnosť, dane a podpora podnikania. "Realizácia opatrení nie je vo výlučnej kompetencii nášho rezortu, ale viacerých rezortov, ktoré majú jednotlivé opatrenia v pôsobnosti," dodáva Stano.

Podnikatelia, poplatky si znížite vtedy, keď viete, ako ich využiť v praxi

Ak podnikáte, či už ako živnostník alebo eseročka, často vás na úradoch neminú rôzne úhrady. Vybrali sme pre vás tie najčastejšie, s ktorými sa môžete stretnúť.

ZAČÍNATE PODNIKAŤ NA ŽIVNOSŤ? KEDY MÔŽETE UŠETRIŤ

Založiť živnosť môžete buď osobne, alebo elektronicky, teda na jednotných kontaktných miestach.

NA ČO SA OPLATÍ MYSLIEŤ:

Ak chcete ohlásiť biznis osobne na okresnom úrade, odboru živnostenského podnikania, treba predložiť vyplnený formulár ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, ktorý je zároveň aj žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Keď chcete podnikať v remeselnej či viazanej živnosti, uvádzate zoznam dokladov, ktoré preukážu vašu odbornú spôsobilosť. Online môžete ohlásiť živnosť cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk. Potrebujete na to elektronický občiansky preukaz (eID kartu) s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom, čítačku pre elektronický občiansky preukaz (eID kartu) a príslušný softvér. Ako hovorí Erik Lacza, konateľ spoločnosti Fontionnel&Co, živnostníci môžu ušetriť na poplatkoch pri založení novej živnosti alebo pri doplnení ďalších živností. "Správne poplatky pri živnostenskom podnikaní sa znižujú za úkony vykonané na základe podania predloženého elektronicky a podpísaného elektronickým podpisom."

TIP EXPERTA: AKO MÔŽU PLATBY KLESNÚŤ

Ohlásenie živnosti, inak povedané "založenie" živnosti, teda nový/ začínajúci živnostník:
- listinne: 5 eur, elektronicky: bezplatne za každú voľnú živnosť
- listinne: 15 eur, elektronicky: 7,50 eura za každú remeselnú alebo viazanú živnosť Poplatok za zmeny v osvedčení o živnostenskom oprávnení:
- listinne: 3 eurá, elektronicky: bezplatne (bez ohľadu na počet zmien) Niektorým živnostníkom ukladá zákon za povinnosť aj ich zápis do obchodného registra, respektíve sa môžu zapísať dobrovoľne:
- listinne: 150 eur, elektronicky: 75 eur

PODNIKAJTE AKO ESEROČKA. NA KOĽKO VÁS TO VYJDE

Myslite na to, že komunikácia medzi štátnymi orgánmi a eseročkami od 1. júla 2017 prebieha elektronicky.

NA ČO SA OPLATÍ MYSLIEŤ:

Ak chcete ako eseročka podnikať, musíte požiadať okresný úrad (odbor živnostenského podnikania), miestne príslušný podľa sídla vašej firmy, o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Prevádzkovanie živnosti môžete ohlásiť v listinnej forme na jednotnom kontaktom mieste, alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk). Podľa Erika Laczu, konateľa spoločnosti Fontionnel&Co, pri elektronickej forme treba mať občiansky preukaz s čipom a čítačkou, následne si treba zaobstarať aj elektronický podpis.

TIP EXPERTA, AKO MÔŽU PLATBY KLESNÚŤ PRI ZALOŽENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI:

Súdne poplatky do štátnej pokladnice za prvý zápis do obchodného registra:
- listinne: 1 500 eur, elektronicky: 750 eur – akciová spoločnosť
- listinne: 300 eur, elektronicky: 150 eur – verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, družstvo Organizačné zložky sú spoplatnené nasledovne:
- listinne: 300 eur, elektronicky: 150 eur – organizačná zložka právnickej osoby (napríklad eseročka)
- listinne: 30 eur, elektronicky: 15 eur – organizačná zložka fyzickej osoby podnikateľa (napríklad SZČO)
- listinne: 300 eur, elektronicky: 150 eur – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby (napríklad česká eseročka)
- listinne: 150 eur, elektronicky: 75 eur – organizačná zložka zahraničnej fyzickej osoby

STAVEBNÉ KONANIE . AKÉ SUMY SÚ S TÝM SPOJENÉ

Investícia do stavby či kúpy nehnuteľnosti je dlhodobo výhodnejšia ako prenájom. Prenajatá nehnuteľnosť vám nikdy patriť nebude a zaplatený prenájom je vlastne investíciou niekoho iného.

NA ČO SA OPLATÍ MYSLIEŤ:

Uvažujete o tom, či investovať do vlastnej nehnuteľnosti? Ako radí Alexander Krajňak, majiteľ realitnej kancelárie RE/MAX Absolute v Bratislave, ak aj financujete kúpu alebo stavbu nehnuteľnosti úverom, po jeho splatení vám zostane nehnuteľnosť ako majetok. "Takto môžete v budúcnosti buď ušetriť na mesačnom nájomnom, ktoré už platiť nebudete, alebo vám nehnuteľnosť dokáže generovať príjem z prenájmu či príjem z jej prípadného predaja." Otázkou tiež býva, či je lepšie kúpiť už hotovú nehnuteľnosť, alebo si ju nechať postaviť. Pri správnych poplatkoch v stavebnom konaní nedokáže firma ušetriť tak, ako je to napríklad pri elektronickom podaní v katastrálnom konaní. Rozdiely sú vo výške poplatku pre fyzickú a právnickú osobu.

TIP EXPERTA Z PRAXE, AKO MÔŽU PLATBY KLESNÚŤ:

- Za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia je poplatok pre fyzickú osobu 40 eur, pre právnickú osobu 100 eur. Ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa len jedno rozhodnutie, tento poplatok ušetríte.
- Za žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia je poplatok pre fyzickú osobu 30 eur, pre právnickú osobu 100 eur.
- Za ohlásenie jednoduchej stavby je poplatok pre fyzickú osobu 20 eur, pre právnickú osobu 50 eur.
- Za hlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác je poplatok pre fyzickú osobu 10 eur, pre právnickú osobu 30 eur.
- Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby je poplatok pre fyzickú osobu 20 eur, pre právnickú osobu 50 eur.

Myslím si, že pri zavedení novej administratívnej povinnosti by sa mala zrušiť nejaká existujúca.

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

FOTO:

Podnikateľov častokrát odrádza od podnikania množstvo zbytočnej administratívy.

Zuzana Kullová
HN, 19.7.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards