Štát je závislý od zahraničných zdrojov oveľa viac ako tretí sektor

Radovan Ďurana komentoval pre Trend zdroje zo zahraničia. 22. 11. 2018.

Štát je závislý od zahraničných zdrojov oveľa viac ako tretí sektor

Celý článok vyšiel 22. 11. 2018 v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards