Štát musí v najbližších rokoch ušetriť viac než 5 miliárd EUR

Rádio Regina odvysielalo dňa 15.8.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k navyšovaniu daní z nehnuteľností. 

Štát musí v najbližších rokoch ušetriť viac než 5 miliárd EUR

Ako povedal, je to téma, o ktorej sa bez jasného záveru hovorí roky.

Martin Vlachynský, INESS: 

"Zvýšenie dane z nehnuteľnosti tu pretreráme už minimálne 10 rokov, ak nie viac a väčšinou to vždy padne na tom, že Slovensko je rozdrobená rurálna krajina, kde máte problém ako vyčleniť vdovy, čo bývajú v troj generačných domov niekde, aby neplatili obrovské dane."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards