Štát podnikateľov odbremení od povinnej minimálnej dane

Po štyroch rokoch končí na Slovensku experiment s daňou zo straty. Túto "búdu" ušilo ministerstvo financií v roku 2014 najmä na tie firmy a firmičky, ktoré mali dlhodobo v daňovom priznaní nulu alebo daňovú stratu.

 Štát podnikateľov odbremení od povinnej minimálnej dane

Experimentálna minimálna daň zasiahla predovšetkým malé podniky a bývalých živnostníkov prerobených na mnohé jednoosobové eseročky, ktoré sa len taktak držali v zisku. Štát síce získal hneď v prvom roku odvádzania z licencie okolo 80 miliónov eur do rozpočtu navyše, ale, ako podotýka analytik INESS Martin Vlachynský, správanie firiem zásadným spôsobom nezmenil. "Len sa posunuli hranice daňovej optimalizácie z nula eur na úroveň daňových licencií, čo pre rozpočet nie je významné číslo."

Možnosť odpočítania

Od januára 2018 tak firmy prestávajú platiť licenciu. Znamená to, že poslednýkrát ju zaplatia v daňovom priznaní do 31. marca 2018, ak majú účtovníctvo uplatňujúce kalendárny rok. Ak má firma hospodársky rok, bude to trocha inak. Povinnosť platiť licenciu sa pri takej firme bude poslednýkrát vzťahovať na zdaňovacie obdobie adekvátne ukončené v priebehu kalendárneho roku 2018, vysvetľuje daňová poradkyňa Martina Zabáková. Keďže doteraz si mohli firmy licenciu odpočítať v nasledujúcich rokoch z vypočítanej dane, takáto možnosť im zostane aj po 1. januári 2018. O svoje peniaze tak neprídu. "Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a svojou daňou si podnikateľ bude môcť naďalej započítať počas troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, začínajúc nasledujúcim obdobím, za ktoré už licenciu zaplatil," zdôrazňuje Zabáková. Ak sa teda daň zo straty odvedie v poslednom "povinnom" období, za rok 2017, bude sa musieť stihnúť jej odpísanie z dane najneskôr do roku 2020. Inak prepadne štátu.

Hypotetická hranica

Odborníci upozorňujú aj na to, že pri odpočítavaní licencie v budúcnosti treba byť opatrný. "Stále bude platiť, že najprv musí byť daň vyššia, než je zákonná licencia, a až pri tomto rozdiele bude môcť spoločnosť využiť zápočet licencie," opisuje Zabáková. Čiže aj po zrušení inštitútu licencie si budete musieť ku koncu zdaňovacieho obdobia vypočítať a sledovať pomyselnú hranicu tej "svojej" licencie, ktorú by ste platili, ak by štát inštitút licencie prevádzkoval naďalej. Potom, ak vaša daň túto pomyselnú hranicu presiahne, si budete môcť odpočítať "svoju" (zvyšnú) licenciu z predchádzajúcich troch zdaňovacích období.

Licencia vám z minulosti neprepadne, ak budete mať dostatočný zisk

Kedy "minimálnu daň" zaplatíte naposledy

1. Ak má firma kalendárny rok, naposledy zaplatí licenciu za obdobie k 31. 12. 2017, teda zaplatí ju v priznaní do konca marca 2018.

2. Ak si firma uplatňuje v účtovníctve hospodársky rok, naposledy zaplatí licenciu v priebehu kalendárneho roku 2018.

Ako si "minimálnu daň" odpočítate z dane v priznaní

1. Aj po 31. 12. 2017 existuje možnosť odpočítať si daňovú licenciu z dane zaplatenú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

2. Naďalej platí, že kladný rozdiel medzi licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní môžete odpočítavať z dane počas troch nasledujúcich období.

3. Ak teda zaplatíte licenciu v roku 2017, budete mať roky 2018, 2019 a 2020 na to, aby ste si uhradenú licenciu odpočítali.

4. Nebude však možné automaticky odpočítať zaplatenú licenciu z dane, ktorú dosiahnete – stále treba myslieť na to, že najprv musí byť vaša daň vyššia než stanovená výška licencie a až z tohto rozdielu si licenciu budete môcť odpočítať.

POZOR!

Hoci sa "daň zo straty" od januára ruší, aj tak si budete musieť ku koncu zdaňovacieho obdobia vypočítať hypotetickú licenciu, ktorú by ste museli zaplatiť, ak by táto povinnosť stále existovala. Čiže naďalej si budete sledovať obrat a údaj, či ste (ne)platiteľ DPH. Ak vaša daň presiahne vyrátanú hypotetickú licenciu, až vtedy máte nárok na jej odpočet z predchádzajúcich období.

4.12. HN, Táňa Rundesová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards