Stavebné firmy majú platiť subdodávateľových ľudí

Týždenník Trend uverejnil dňa 3.8.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k návrhu novely Zákonníka práce, ktorá garantuje výplatu stavebníkom. 

Stavebné firmy majú platiť subdodávateľových ľudí

Martin Vlachynský, INESS: 

"Na prvé počutie to vyzerá, že tam bude veľa potenciálnych háčikov ako pri každom prenášaní zodpovednosti. Zákonník práce by mal aktuálne riešiť iné priority. Chýbajú flexibilnejšie úväzky, dohody sú oklieštené, čoho výsledkom je značné množstvo agentúrnych pracovníkov. Vysoké vstupné náklady na prijatie zamestnanca, najmä v podobe formálnych úkonov, síce neraz znejú dôležito, ale v realite sú často fraškou. Problémom, hoci mimo pôsobnosti Zákonníka práce, je aj vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré firmy pred zamestnancami maskujú existenciou akejsi „polohrubej“ mzdy."
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards